Obszary działań

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Kancelaria od 7 lat zajmuje się obsługą jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek medycznych w zakresie zamówień publicznych. Obsługa ta obejmuje świadczenie kompleksowych usług prawnych związanych z realizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności analizą i przygotowywaniem projektów: Specyfikacji Warunków Zamówienia, umów, ofert, odwołań, skarg, a także innych niezbędnych pism występujących w toku prowadzonego postępowania.

Zachęcamy do współpracy zarówno Wykonawców, jak i Zamawiających.