Obszary działań

PRAWO KARNE

Reprezentujemy zarówno pokrzywdzonych, jak i podejrzanych na etapie postępowania przygotowawczego, a kolejno – oskarżycieli posiłkowych czy oskarżonych na etapie postępowania przed sądem.