Obszary działań

PRAWA KONSUMEN
TÓW I UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Konsument traktowany jest przez ustawodawcę jako słabsza strona stosunku prawnego. W ramach świadczonych usług doradzamy konsumentom, w jaki sposób skutecznie wykorzystywać prawa zagwarantowane im przez ustawę.

Oferujemy m.in. doradztwo w zakresie:

  • roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi,
  • sporządzania wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz dalszego postępowania po ogłoszeniu upadłości,