Obszary działań

SPADKI

W przedmiocie dziedziczenia pomagamy nie tylko spadkobiercom, ale również spadkodawcom, którzy chcieliby uzyskać poradę prawną w zakresie takiego rozrządzenia składnikami swojego majątku, które w przyszłości nie będzie budzić żadnych wątpliwości interpretacyjnych i pozwoli na urzeczywistnienie dokładnej woli spadkodawcy.

Oferujemy m.in. sporządzanie wniosków i pozwów oraz reprezentowanie przed sądem w sprawach o:

  • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy bądź testamentu,
  • zachowek,
  • dział spadku,
  • odrzucenie spadku bądź uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku,
  • zmianę prawomocnych postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku,

Ponadto oferujemy:

  • porady prawne dla spadkodawców