Obszary działań

NIERUCHOMOŚCI

Jeżeli Twoja nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej, jeżeli chciałbyś ustanowić służebność gruntową na sąsiedniej nieruchomości, jeżeli chciałbyś uregulować stan prawny nieruchomości – nasza Kancelaria jest gotowa, by Ci w tym pomóc.

Oferujemy m.in. sporządzanie wniosków i pozwów oraz reprezentowanie przed sądem w sprawach o:

  • ustanowienie służebności drogi koniecznej,
  • ustanowienie służebności gruntowych/osobistych,
  • zasiedzenie bądź uwłaszczenie (uregulowanie prawa własności nieruchomości w trybie art. 1 ustawy z dnia 26 października 1971r.            o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych),
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
  • założenie księgi wieczystej, zmiana wpisów w księdze wieczystej, sprostowanie wpisów w księdze wieczystej, zamknięcie księgi wieczystej,
  • ochronę własności,
  • ochronę posiadania,
  • zniesienie współwłasności.
  • Dla osób nabywających lokale mieszkalne na rynku pierwotnym oferujemy również analizę umów deweloperskich pod kątem ich zgodności z przepisami prawa oraz pod kątem ewentualnej abuzywności klauzul umownych.