Obszary działań

OCHRONA DŁUŻNIKÓW

Został wydany przeciwko Tobie nakaz zapłaty, o którym dowiedziałeś się dopiero po wszczęciu egzekucji? Zostałeś obciążony wysokimi kosztami postępowania egzekucyjnego? A może roszczenie Twojego wierzyciela jest przedawnione? Przeanalizujemy Twoją sprawę pod tym kątem a kolejno wdrożymy postępowanie mające na celu zminimalizowanie kosztów, jakie będziesz musiał ponieść w związku z prowadzoną przeciwko Tobie egzekucją.

Oferujemy m.in. sporządzanie:

  • zażaleń na postanowienia sądu co do nadania klauzuli wykonalności,
  • powództw przeciwegzekucyjnych,
  • skarg na czynności komornika.