Obszary działań

PRAWO RODZINNE

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego są sprawami mocno ingerującymi w stosunki w rodzinie, wywołując przy tym dużo emocji. Mamy tego świadomość, dlatego też podchodzimy do tego rodzaju spraw ze sporą dozą empatii i poświęcamy im szczególną uwagę.

Oferujemy m.in. sporządzanie wniosków i pozwów oraz reprezentowanie przed sądem w sprawach o:

  • alimenty,
  • kontakty z dzieckiem,
  • władzę rodzicielską,
  • ustalenie ojcostwa/zaprzeczenie ojcostwa/ ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
  • ustalenie macierzyństwa/zaprzeczenie macierzyństwa,
  • rozwód/separację,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  • podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej,