Obszary działań

ODSZKODOWANIA

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wyniku działania bądź zaniechania osoby trzeciej, czy to w wypadku komunikacyjnym, czy też w wyniku tzw. błędu medycznego, pomożemy Ci uzyskać należne odszkodowanie i zadośćuczynienie. W przypadku szkód na pojeździe, przeanalizujemy Twoją sprawę pod kątem zasadności zakwalifikowania szkody jako całkowitej/częściowej oraz pod kątem poprawności dokonanej wyceny.

Oferujemy m.in.:

  •  przedsądowe negocjacje z ubezpieczycielami,
  • sporządzanie pozwów oraz reprezentowanie przed sądem w sprawach odszkodowawczych