Egzekucja świadczeń
4 listopada 2022

ZWROT KOSZTÓW DORĘCZENIA KOMORNICZEGO – UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO

Jakiś czas temu w jednym z wpisów na blogu (który możecie przeczytać tutaj), poruszałam temat kosztów doręczenia komorniczego. Zagadnienie to wywołało duże zainteresowanie czytelników i wiążący się z tym szereg pytań, które pojawiły się w komentarzach pod tym postem.

Niektórzy wskazywali, że Sądy odmawiały przyznania im zwrotu kosztów doręczenia komorniczego, jeżeli wniosek taki został złożony po wydaniu orzeczenia w sprawie.

Część osób zastanawiała się, czy wniosek taki obwarowany jest konkretnym terminem, po upływie którego wydanie postanowienia uzupełniającego w przedmiocie zwrotu kosztów byłoby niedopuszczalne.

Powyższe wątpliwości stały się przedmiotem zagadnienia prawnego skierowanego do rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy. Pytanie skierowane do Sądu Najwyższego brzmiało: „​Czy w stanie prawnym wprowadzonym od dnia 7 listopada 2019 roku ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1496 z późn. zm.) rozliczenie opłaty należnej komornikowi z tytułu złożonego wniosku o doręczenie dokumentów może mieć podstawę prawną, a co za tym idzie czy poniesienie przez powoda po wydaniu orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie kosztów związanych z doręczeniem za pośrednictwem komornika (art. 1391 § 1 k.p.c.) uzasadnia zasądzenie ww. kosztów od pozwanego?

Sąd Najwyższy wydał w tym zakresie uchwałę z dnia 20 października 2022r., sygn. akt III CZP 96/22 o treści: ​„Poniesienie przez powoda kosztów związanych z doręczeniem za pośrednictwem komornika po wydaniu orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie uzasadnia zasądzenie tych kosztów od pozwanego na podstawie art. 1081 k.p.c.”

Mamy zatem odpowiedź na pierwszy stawiany problem – orzeczenie o zwrocie kosztów doręczenia komorniczego jest możliwe po wydaniu orzeczenia w sprawie.

Sama teza uchwały nie odpowiada jednak na kolejne wątpliwości – jakie są ramy czasowe do wydania takiego orzeczenia? Dotychczas doktryna w komentarzach do art. 1081 k.p.c. powiązywała jego treść z art. 116 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, który to przepis dotyczy jednak 3- letniego przedawnienia roszczeń Skarbu Państwa. Idąc jednak tym tokiem rozumowania, w przypadku stron postępowania miałyby zastosowanie ogólne przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń. Na chwilę obecną jednak myślę, że warto wnioskować o zwrot tych kosztów po prostu niezwłocznie – wówczas nie powinniśmy spotkać się z problemem niewydania stosownego postanowienia przez Sąd.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

28 kwietnia 2023

JAK UNIKNĄĆ PRZEDAWNIENIA PO WYDANIU TYTUŁU WYKONAWCZEGO – KILKA SŁÓW O BEZCZYNNOŚCI WIERZYCIELA

Dotychczas na blogu poruszałam już temat przedawnienia, a dokładniej – jak uniknąć przedawnienia jeszcze...
czytaj więcej
4 listopada 2022

ZWROT KOSZTÓW DORĘCZENIA KOMORNICZEGO – UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO

Jakiś czas temu w jednym z wpisów na blogu (który możecie przeczytać tutaj), poruszałam...
czytaj więcej
28 września 2022

ŚMIERĆ DŁUŻNIKA I UPADŁOŚĆ DŁUŻNIKA, A OCZYWIŚCIE NIECELOWE WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

Dzisiaj temat warty poruszenia głównie z tego względu, że brak świadomości wierzyciela w tym...
czytaj więcej