Karolina Kluczewska

Ukończyłam studia prawnicze w 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Temat mojej pracy magisterskiej pochodził z obszaru postępowania karnego i dotyczył przesłuchania jako środka dowodowego.

Interesuję się głównie problematyką skupiającą zagadnienia z prawa karnego, zarówno formalnego jak i materialnego ale równie absorbujące jest dla mnie poszerzanie wiedzy z zakresu innych gałęzi prawa, w szczególności prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego a także z zakresu prawa pracy.

Podczas studiów aktywnie uczestniczyłam w pracach kół naukowych, w tym również jako członek zarządu, co pozwoliło mi uzyskać wiele przydatnej w zawodzie adwokata wiedzy. 26 września 2020 r. przystąpiłam do egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką i uzyskałam z niego wynik pozytywny dzięki czemu jako aplikant adwokacki mam możliwość rozwijać w kancelarii swoje umiejętności oraz zdobywać wiedzę i doświadczenie.

Moje prywatne zainteresowania skupiają się wokół gotowania, zwierząt oraz zdrowego trybu życia.

adwokat

Gabriela Misiorowska

apl. adw.

Karolina Kluczewska

adwokat

Aneta Staworowska