Aneta Staworowska

W latach 2011-2016 odbywałam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2020 r. ukończyłam z wyróżnieniem aplikację adwokacką. W toku odbywanych studiów oraz aplikacji zdobywałam cenne doświadczenie angażując się w prace kół naukowych i Uniwersyteckiej Poradni Prawnej oraz współpracując ze znanymi rzeszowskimi kancelariami adwokackimi i radcowskimi.

Znaczna część mojej aktywności zawodowej jest związana ze wsparciem wierzycieli, jak również dłużników na etapie egzekucji komorniczej.

Doskonale wiem, jak długotrwałym procesem jest obecnie dochodzenie wierzytelności, począwszy od etapu postępowania przed sądem, a zakończywszy na egzekucji komorniczej. Istotą jednak jest, aby w tej dziedzinie działać sprawnie i taką sprawność działania zapewniam. Problematyce dochodzenia wierzytelności poświęcony został prowadzony przeze mnie blog, do odwiedzenia którego serdecznie zapraszam.

Pomagam również dłużnikom oferując analizę sprawy egzekucyjnej pod kątem zasadności prowadzonej egzekucji oraz prawidłowości podejmowanych czynności egzekucyjnych. Często w swojej pracy spotykam się z problemem nieświadomego wieloletniego spłacania zadłużenia, a więc sytuacji, kiedy dłużnik nie wie skąd pochodzi zadłużenie, nie wie czy wysokość zadłużenia jest prawidłowo określona, lecz realizuje spłatę z obawy przed działaniami komorniczymi. Ważne jednak, aby znać swoje prawa jako dłużnika, a przede wszystkim aby te prawa wykonywać – realizuję pomoc prawną w obu tych kwestiach.

Zapraszam do współpracy szczególnie te osoby, które od wielu lat spłacają swoje zadłużenie lub dochodzą swoich wierzytelności.

Poza powyższym, żywo interesuję się sprawami z zakresu prawa upadłościowego, na co dzień pomagając w szczególności osobom fizycznym w ogłoszeniu tzw. „upadłości konsumenckiej”.

W swojej pracy kieruję się dokładnością, a każdą sprawę przed skierowaniem na drogę postępowania sądowego analizuję dogłębnie pod względem prawnym.

Chcesz się ze mną skontaktować?Chcesz się ze mną skontaktować?
napisz:
aneta@adwokatasgm.pl
zadzwoń:
697-963-596

adwokat

Gabriela Misiorowska

apl. adw.

Karolina Kluczewska

adwokat

Aneta Staworowska