Egzekucja świadczeń
11 lutego 2022

Zmiana charakteru zawezwania do próby ugodowej

Do tej pory zawezwanie do próby ugodowej stanowiło skuteczny środek do przerwania biegu terminu przedawnienia, o czym pisałam w jednym z poprzednich wpisów. (TUTAJ) Złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej powodowało, że po zakończeniu postępowania w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej, termin przedawnienia zaczynał biec na nowo.

Ustawa z dnia 2 grudnia 2021r., która wejdzie w życie 30 czerwca 2022r. zmienia znacząco charakter zawezwania do próby ugodowej w odniesieniu do terminu przedawnienia. Mianowicie- zawezwanie do próby ugodowej nie będzie jak dotychczas przerywać biegu terminu przedawnienia, a jedynie go zawieszać. Zgodnie ze zmieniającym się przepisem art. 121 k.c., bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu co do roszczeń objętych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej – przez czas trwania postępowania pojednawczego.

Co ta zmiana dla nas oznacza?

Przykładowo, jeżeli nasz 3 – letni termin przedawnienia upływa 11 lutego 2022r., to:

– do tej pory: mogliśmy w dniu 10 lutego 2022r. złożyć do sądu wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, a po zakończeniu tego postępowania (zakładając że nie doszło do zawarcia ugody), zyskiwaliśmy kolejne 3 lata na złożenie ewentualnego pozwu przeciwko pozwanemu

– według nowych przepisów: nadal możemy złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w dniu 10 lutego 2022r., ale po zakończeniu tego postępowania pozostaje nam już tylko jeden dzień, aby złożyć pozew przeciwko pozwanemu. Zawezwanie do próby ugodowej zawiesza tylko bieg terminu przedawnienia, co powoduje, że po zakończeniu postępowania pojednawczego, termin ten biegnie dalej, a nie od początku.

Warto zwrócić uwagę, że nowych przepisów nie będzie się stosować do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 30 czerwca 2022r.

Dla osób preferujących zapoznanie się z dokładną treścią omawianych przepisów, podaję podstawę prawną:

– Art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2021r. o zmianie ustawy – kodeks cywilny, ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

28 kwietnia 2023

JAK UNIKNĄĆ PRZEDAWNIENIA PO WYDANIU TYTUŁU WYKONAWCZEGO – KILKA SŁÓW O BEZCZYNNOŚCI WIERZYCIELA

Dotychczas na blogu poruszałam już temat przedawnienia, a dokładniej – jak uniknąć przedawnienia jeszcze...
czytaj więcej
4 listopada 2022

ZWROT KOSZTÓW DORĘCZENIA KOMORNICZEGO – UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO

Jakiś czas temu w jednym z wpisów na blogu (który możecie przeczytać tutaj), poruszałam...
czytaj więcej
28 września 2022

ŚMIERĆ DŁUŻNIKA I UPADŁOŚĆ DŁUŻNIKA, A OCZYWIŚCIE NIECELOWE WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

Dzisiaj temat warty poruszenia głównie z tego względu, że brak świadomości wierzyciela w tym...
czytaj więcej