Egzekucja świadczeń
11 marca 2022

Zanim podpiszesz umowę – zajrzyj do Krajowego Rejestru Zadłużonych

Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) funkcjonuje już od jakiegoś czasu jako Rejestr jawny. Każdy zatem posiada możliwość zapoznania się z danymi ujawnionymi w tym Rejestrze.

 Do korzystania z funkcjonalności KRZ-tu zachęcamy w szczególności podmioty, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawierają różnego rodzaju umowy z nieznanymi sobie kontrahentami. Informacje, które możemy tam uzyskać, pozwolą nam dokładnie zweryfikować przede wszystkim WYPŁACALNOŚĆ naszego kontrahenta.

W Krajowym Rejestrze Zadłużonych ujawnia się m.in. informacje o toczących się bądź zakończonych postępowaniach restrukturyzacyjnych, upadłościowych, czy zakończonych prawomocnym orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Można tam również wyszukać wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki. W Rejestrze ujawniane są także osoby i podmioty, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, jak również te osoby fizyczne, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Aby takie informacje uzyskać, wystarczy znać PESEL, czy też NIP swojego kontrahenta i wpisać je w odpowiednim miejscu na stronie internetowej KRZ-tu.

Jeżeli po wpisaniu tych danych okaże się, że wobec takiego podmiotu, przykładowo, komornik umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych – powinno to już być dla nas swego rodzaju ostrzeżeniem przed zawieraniem umowy z osobą, czy spółką, która prawdopodobnie jest niewypłacalna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

28 kwietnia 2023

JAK UNIKNĄĆ PRZEDAWNIENIA PO WYDANIU TYTUŁU WYKONAWCZEGO – KILKA SŁÓW O BEZCZYNNOŚCI WIERZYCIELA

Dotychczas na blogu poruszałam już temat przedawnienia, a dokładniej – jak uniknąć przedawnienia jeszcze...
czytaj więcej
4 listopada 2022

ZWROT KOSZTÓW DORĘCZENIA KOMORNICZEGO – UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO

Jakiś czas temu w jednym z wpisów na blogu (który możecie przeczytać tutaj), poruszałam...
czytaj więcej
28 września 2022

ŚMIERĆ DŁUŻNIKA I UPADŁOŚĆ DŁUŻNIKA, A OCZYWIŚCIE NIECELOWE WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

Dzisiaj temat warty poruszenia głównie z tego względu, że brak świadomości wierzyciela w tym...
czytaj więcej