Egzekucja świadczeń
10 sierpnia 2021

Wyjawienie majątku dłużnika – czy warto?

Czy odniosłeś kiedyś wrażenie, że prowadzona egzekucja nie przynosi pożądanego efektu, a dłużnik umiejętnie ukrywa przed Tobą swój majątek? Jak dowiedzieć się, jakim majątkiem dysponuje Twój dłużnik? Bez wątpienia pomoże Ci w tym instytucja wspierająca wierzycieli, czyli wyjawienie majątku.

Wyjawienie majątku stanowi pomocniczy środek egzekucyjny, pozwalający uzyskać bezpośrednio od dłużnika informacje o jego stanie majątkowym, niezbędne do wszczęcia albo prowadzenia egzekucji. Na zasadzie dyspozycyjności możesz żądać wyjawienia majątku jeszcze przed wszczęciem egzekucji. W tym celu powinieneś uprawdopodobnić, że nie uzyskasz zaspokojenia w pełni swojej należności ze znanego Ci majątku dłużnika. Żądanie będzie również zasadne wtedy, gdy po uzyskaniu przez Ciebie tytułu wykonawczego wezwałeś dłużnika do zapłaty listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, a dłużnik nie spełnił świadczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

Sądem właściwym do złożenia wniosku o wyjawienie majątku jest sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika. Wraz z wykazem majątku sąd odbiera od dłużnika przyrzeczenie obejmujące zapewnienie, że złożony wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny. Wykaz składany jest przez dłużnika pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Istotną okolicznością dotyczącą wniosku o wyjawienie majątku jest możliwość zastosowania przez Sąd wobec dłużnika środków przymusu. Jeżeli dłużnik bez usprawiedliwienia nie stawi się na rozprawę, albo stawiwszy się nie złoży wykazu lub odmówi odpowiedzi na zadane mu pytania albo odmówi złożenia przyrzeczenia, sąd może skazać go na grzywnę lub nakazać przymusowe doprowadzenie oraz może zastosować areszt nieprzekraczający miesiąca.

Ponadto na mocy art. 55 pkt 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym dłużnika, który został zobowiązany do sądowego wyjawienia majątku Sąd z urzędu wpisuje do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Powyższe sankcje, które grożą dłużnikowi na skutek ukrywania majątku, a kolejno uchylania się od jego wyjawienia, mogą stanowić skuteczny środek „zmotywowania” dłużnika do współpracy z Tobą jako wierzycielem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

28 kwietnia 2023

JAK UNIKNĄĆ PRZEDAWNIENIA PO WYDANIU TYTUŁU WYKONAWCZEGO – KILKA SŁÓW O BEZCZYNNOŚCI WIERZYCIELA

Dotychczas na blogu poruszałam już temat przedawnienia, a dokładniej – jak uniknąć przedawnienia jeszcze...
czytaj więcej
4 listopada 2022

ZWROT KOSZTÓW DORĘCZENIA KOMORNICZEGO – UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO

Jakiś czas temu w jednym z wpisów na blogu (który możecie przeczytać tutaj), poruszałam...
czytaj więcej
28 września 2022

ŚMIERĆ DŁUŻNIKA I UPADŁOŚĆ DŁUŻNIKA, A OCZYWIŚCIE NIECELOWE WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

Dzisiaj temat warty poruszenia głównie z tego względu, że brak świadomości wierzyciela w tym...
czytaj więcej