Obszary działań

DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI

W ramach świadczonych usług związanych z dochodzeniem wierzytelności kierujemy się przede wszystkim szybkością, zdając sobie sprawę, że czas odgrywa bardzo duże znaczenie w skutecznym egzekwowaniu należnych roszczeń.

Oferujemy m.in.:

  • przedsądową windykację należności i prowadzenie negocjacji celem polubownego zakończenia sprawy,
  • sporządzanie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej i reprezentowanie przed sądem,
  • sporządzanie pozwów i reprezentowanie przed sądem (w tym również tzw. skarga pauliańska oraz pozwy przeciwko członkom zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością)
  • sporządzanie wniosków o zabezpieczenie, w tym o ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika,
  • sporządzanie wniosków o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy dłużnikiem a jego małżonkiem,
  • sporządzanie wniosków egzekucyjnych i reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym,
  • sporządzanie wniosków egzekucyjnych i reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym,
  • udzielanie porad prawnych w zakresie strategii skutecznego dochodzenia wierzytelności.