Egzekucja świadczeń
2 września 2021

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie weksla- zmiany KPC

Przedsiębiorcy! Jeżeli na zabezpieczenie umów zawieranych z osobami fizycznymi praktykujecie wystawianie weksli i składacie pozwy z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym – ten post jest dla Was.

Zmiany dotyczące wydawania nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym wprowadza ustawa z dnia 11 sierpnia 2021r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa czeka jeszcze na podpis Prezydenta, ale już teraz warto się nad nią pochylić:

1.Oświadczenie w pozwie

Po zmianach KPC konieczne stanie się zamieszczanie w treści pozwu z weksla skierowanego przeciwko osobie fizycznej oświadczenia o tym, czy roszczenie dochodzone pozwem powstało w związku z umową zawartą z konsumentem.

Uwaga! Polecam dokładną analizę definicji konsumenta, którym na gruncie obecnie obowiązujących przepisów może być także przedsiębiorca. (jeżeli dokonuje z innym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową).

Dlaczego to takie ważne? Ze względu na nowy rygor wiążący się z zawarciem niezgodnego z prawdą oświadczenia w tym zakresie: „sąd może skazać na grzywnę powoda, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, który w złej wierze lub wskutek niezachowania należytej staranności złożył niezgodne z prawdą oświadczenie(…) że roszczenie dochodzone pozwem nie powstało w związku z umową zawartą z konsumentem”. A grzywna taka może wynieść do 3 tysięcy złotych…

2. Dołączanie do pozwu dodatkowych dokumentów

Do tej pory wystarczające do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym było dołączenie do pozwu należycie wypełnionego weksla. Nic więcej. Zmiana KPC dodaje jednak konieczność dołączenia do pozwu, jeżeli dłużnikiem jest konsument: „umowy, z której wynika roszczenie zabezpieczone wekslem, wraz z deklaracją wekslową i załącznikami.” Wydaje się, że przez tą zmianę zabezpieczanie umów wekslem nieco traci sens…

3. Wydłużenie terminu na zaskarżenie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Do tej pory termin na złożenie zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wynosił dwa tygodnie. Nowelizacja wydłuża ten termin do miesiąca dla wszystkich pozwanych, w tym dla pozwanego zobowiązanego z weksla, którym jest konsument. Jeżeli śledzisz na bieżąco naszego bloga, to wiesz, jak dużą rolę w sprawach o zapłatę odgrywa CZAS. Wydłużenie czasu na zaskarżenie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym oczywiście opóźnia jego uprawomocnienie się. Taki wydłużony termin zaskarżenia może zagrozić Twoim interesom jako wierzyciela, bo późniejsze uprawomocnienie się równa się opóźnionej możliwości przeprowadzenia egzekucji.

Specyfika nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, który już z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności, pozwala jednak na zastosowanie dwóch metod, które mogą ochronić Twoją wierzytelność zanim nakaz zapłaty się uprawomocni:

a) Możesz od razu udać się do komornika z wnioskiem o wykonanie tytułu zabezpieczenia w oparciu o taki nakaz zapłaty,

b) Możesz też złożyć do sądu rejonowego – wydziału ksiąg wieczystych, wniosek o ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości stanowiącej własność dłużnika. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Masz jakieś pytania, wątpliwości związane z poruszaną tematyką? Zapraszam do dyskusji pod postem!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

28 kwietnia 2023

JAK UNIKNĄĆ PRZEDAWNIENIA PO WYDANIU TYTUŁU WYKONAWCZEGO – KILKA SŁÓW O BEZCZYNNOŚCI WIERZYCIELA

Dotychczas na blogu poruszałam już temat przedawnienia, a dokładniej – jak uniknąć przedawnienia jeszcze...
czytaj więcej
4 listopada 2022

ZWROT KOSZTÓW DORĘCZENIA KOMORNICZEGO – UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO

Jakiś czas temu w jednym z wpisów na blogu (który możecie przeczytać tutaj), poruszałam...
czytaj więcej
28 września 2022

ŚMIERĆ DŁUŻNIKA I UPADŁOŚĆ DŁUŻNIKA, A OCZYWIŚCIE NIECELOWE WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

Dzisiaj temat warty poruszenia głównie z tego względu, że brak świadomości wierzyciela w tym...
czytaj więcej