Egzekucja świadczeń
27 kwietnia 2022

Najnowsza Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie egzekucji przedawnionych świadczeń – III CZP 91/22

Wczoraj zapadła istotna dla sytuacji finansowej wierzycieli Uchwała Sądu Najwyższego, związana z kwestią przedawnienia dochodzonych świadczeń.

Uchwała ta stanowi niejako kontynuację rygorystycznych w tym zakresie dla wierzycieli zmian ustawowych, które weszły w życie w 2019 roku.

Mianowicie, jeżeli jako wierzyciel dysponujesz tytułem wykonawczym, z treści którego wynika, że termin przedawnienia dochodzonego przez Ciebie roszczenia upłynął, a mimo tego – składasz do Komornika wniosek o wszczęcie egzekucji w oparciu o taki tytuł wykonawczy – musisz liczyć się nie tylko z odmową wszczęcia egzekucji, ale również skutkami finansowymi związanymi z takim działaniem.

Tej kwestii finansowej dotyczy właśnie najnowsza Uchwała Sądu Najwyższego wydana w sprawie o sygn. akt III CZP 91/22: w przypadku odmowy wszczęcia egzekucji na podstawie art. 804 § 2 k.p.c. z uwagi na oczywisty upływ terminu przedawnienia roszczenia wynikającego z tytułu wykonawczego, gdy wierzyciel nie przedłożył dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 1k.p.c., komornik wydaje postanowienie o pobraniu od wierzyciela opłaty stosunkowej w wysokości 10% egzekwowanego świadczenia na podstawie art. 30 zdanie pierwsze ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych.

Innymi słowy, jeżeli skierujesz do egzekucji przedawnione roszczenie i nie wykażesz przed Komornikiem przerwy biegu przedawnienia – zostaniesz obciążony z tego tytułu opłatą stosunkową w wysokości 10% egzekwowanego świadczenia. Jeżeli Twoje egzekwowane świadczenie wynosi 10.000,00 zł, to z prostego rachunku wynika, że zostaniesz obciążony opłatą 1.000,00 zł.

Jaki z tego płynie wniosek dla wierzycieli?

Przede wszystkim polecam kierowanie spraw do egzekucji bezpośrednio po wydaniu przez Sąd tytułu wykonawczego.

Po umorzeniu egzekucji z uwagi na bezskuteczność – należy pilnować 3 letniego terminu, aby nie doszło do przedawnienia nie tylko należności głównej, ale również odsetek.

Jeżeli dysponujesz tytułem wykonawczym wydanym przed laty i nie kierowałeś sprawy do egzekucji – przeanalizuj sprawę pod kątem jej przedawnienia w ten sposób, aby we wniosku egzekucyjnym nie podawać tych należności, które uległy już przedawnieniu. Szczególną uwagę zwróć na odsetki – o ile należność główna przedawnia się po upływie 10, czy też 6 lat, o tyle odsetki, które biegną od daty uprawomocnienia się tytułu egzekucyjnego, przedawniają się już po upływie 3-letniego terminu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

28 kwietnia 2023

JAK UNIKNĄĆ PRZEDAWNIENIA PO WYDANIU TYTUŁU WYKONAWCZEGO – KILKA SŁÓW O BEZCZYNNOŚCI WIERZYCIELA

Dotychczas na blogu poruszałam już temat przedawnienia, a dokładniej – jak uniknąć przedawnienia jeszcze...
czytaj więcej
4 listopada 2022

ZWROT KOSZTÓW DORĘCZENIA KOMORNICZEGO – UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO

Jakiś czas temu w jednym z wpisów na blogu (który możecie przeczytać tutaj), poruszałam...
czytaj więcej
28 września 2022

ŚMIERĆ DŁUŻNIKA I UPADŁOŚĆ DŁUŻNIKA, A OCZYWIŚCIE NIECELOWE WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

Dzisiaj temat warty poruszenia głównie z tego względu, że brak świadomości wierzyciela w tym...
czytaj więcej