Egzekucja świadczeń
19 kwietnia 2022

Licytacja lokali mieszkalnych i nieruchomości służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika – już możliwa!

Dzisiaj spieszę z pozytywną informacją dla wszystkich wierzycieli, którzy z niecierpliwością wyczekiwali zniesienia zakazu licytacji lokali mieszkalnych i innych nieruchomości służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Dla przypomnienia wskazuję, że w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, został wprowadzony do kodeksu postępowania cywilnego zakaz licytacji lokali mieszkalnych lub nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem mieszkalnym, służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika. Zakaz ten obowiązywał od 30 maja 2020r.

Przez prawie 2 lata wierzyciele pozostawali bezradni – pomimo wysokich kwot swoich wierzytelności, nie byli w stanie skutecznie przeprowadzić egzekucji z (niejednokrotnie) jedynego wartościowego majątku dłużnika, jakim było mieszkanie czy dom mieszkalny. W ostatnich miesiącach widocznie zauważalne były ze strony naszych Klientów niepokoje związane z przedłużającym się zakazem licytacji, pomimo sukcesywnego znoszenia innych obostrzeń związanych z COVID-19.

Sytuacja ta jednak zmieniła się wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 8 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2022r., poz. 830), która w art. 2 zniosła zakaz licytacji lokali mieszkalnych i nieruchomości służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika z dniem 15 kwietnia 2022r. W kolejnych miesiącach możemy zatem spodziewać się wzmożonych licytacji wszelkiego rodzaju mieszkań czy domów mieszkalnych.

Proszę jednak pamiętać, że nadal obowiązuje pozostała część art. 9521 kodeksu postępowania cywilnego, co oznacza, że licytacja ww. nieruchomości jest możliwa, jeżeli wysokość egzekwowanej należności głównej stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania. I od tej zasady znaleźć można również odstępstwa w §4 – jeżeli należność przysługuje Skarbowi Państwa, wynika z wyroku wydanego w postępowaniu karnym lub mimo niespełnienia warunków przewidzianych w tych przepisach zgodę na wyznaczenie terminu licytacji wyraził dłużnik, do którego nieruchomość należy, albo sąd. Sąd wyraża zgodę na wyznaczenie terminu licytacji na wniosek wierzyciela, jeżeli przemawia za tym wysokość i charakter dochodzonej należności lub brak możliwości zaspokojenia wierzyciela z innych składników majątku dłużnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

28 kwietnia 2023

JAK UNIKNĄĆ PRZEDAWNIENIA PO WYDANIU TYTUŁU WYKONAWCZEGO – KILKA SŁÓW O BEZCZYNNOŚCI WIERZYCIELA

Dotychczas na blogu poruszałam już temat przedawnienia, a dokładniej – jak uniknąć przedawnienia jeszcze...
czytaj więcej
4 listopada 2022

ZWROT KOSZTÓW DORĘCZENIA KOMORNICZEGO – UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO

Jakiś czas temu w jednym z wpisów na blogu (który możecie przeczytać tutaj), poruszałam...
czytaj więcej
28 września 2022

ŚMIERĆ DŁUŻNIKA I UPADŁOŚĆ DŁUŻNIKA, A OCZYWIŚCIE NIECELOWE WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

Dzisiaj temat warty poruszenia głównie z tego względu, że brak świadomości wierzyciela w tym...
czytaj więcej