Egzekucja świadczeń
8 marca 2021

Kapitalizacja odsetek się opłaca!

Zapewne wierzyciele zdają sobie sprawę z istnienia instytucji odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia. Odsetki takie należą się wierzycielowi za sam fakt opóźnienia się dłużnika z zapłatą, niezależnie od poniesionej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Odsetki należą się wierzycielowi za każdy dzień opóźnienia, począwszy od dnia wymagalności, do dnia zapłaty całej należności.

 Najczęściej wybrzmiewającym żądaniem pozwu jest przykładowo: wnoszę o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 1.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 lipca 2018r. do dnia zapłaty. W tym przypadku kwota należności głównej to 1.000,00 zł.

A gdyby tak…skapitalizować odsetki? Co to oznacza i jakie skutki dla wierzyciela łączą się z tą instytucją? Pomocna w odpowiedzi na to pytanie jest uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 października 1997r., III ZP 16/97, którą zna chyba każdy prawnik (jeśli wśród czytelników są jacyś aplikanci – uchwała ta jest must have egzaminu adwokackiego czy radcowskiego).

Mówiąc krótko – kapitalizowanie odsetek oznacza poddanie ich oprocentowaniu. Wówczas podliczone odsetki stają się kapitałem, od którego można naliczać kolejne odsetki (uwaga jednak na zakaz anatocyzmu – od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa). Zatem nawiązując do poprzedniego przykładu: jeżeli wytaczam powództwo o zapłatę kwoty 1.000,00 zł w dniu 1 grudnia 2020r., to mogę zsumować odsetki za okres od dnia 1 lipca 2018r. do dnia 30 listopada 2020r., dodać je do kwoty należności głównej i od tak powiększonej kwoty żądać zasądzenia odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty. W przypadku wysokich kwot, wierzyciel w sytuacji skapitalizowania odsetek może naprawdę sporo zyskać.

Pamiętać jednak należy, że skapitalizowane odsetki przekształcają się w kapitał, a zatem stanowią wartość przedmiotu sporu uwzględnianą przy wysokości opłaty sądowej od pozwu.

Dla osób preferujących zapoznanie się z dokładną treścią omawianych przepisów, podaję podstawę prawną:

– art.481§1 kodeksu cywilnego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

28 kwietnia 2023

JAK UNIKNĄĆ PRZEDAWNIENIA PO WYDANIU TYTUŁU WYKONAWCZEGO – KILKA SŁÓW O BEZCZYNNOŚCI WIERZYCIELA

Dotychczas na blogu poruszałam już temat przedawnienia, a dokładniej – jak uniknąć przedawnienia jeszcze...
czytaj więcej
4 listopada 2022

ZWROT KOSZTÓW DORĘCZENIA KOMORNICZEGO – UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO

Jakiś czas temu w jednym z wpisów na blogu (który możecie przeczytać tutaj), poruszałam...
czytaj więcej
28 września 2022

ŚMIERĆ DŁUŻNIKA I UPADŁOŚĆ DŁUŻNIKA, A OCZYWIŚCIE NIECELOWE WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

Dzisiaj temat warty poruszenia głównie z tego względu, że brak świadomości wierzyciela w tym...
czytaj więcej