Egzekucja świadczeń
15 marca 2021

Jak zabezpieczyć swoje roszczenie jeszcze przed skierowaniem sprawy do egzekucji – czyli hipoteka przymusowa na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

     

W orzecznictwie sądów ugruntowało się już stanowisko, że nakaz zapłaty  w postępowaniu nakazowym, od chwili jego wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, zrównany w tym zakresie z postanowieniem sądu o udzieleniu zabezpieczenia.

Z kolei przepisy ustawy o księgach wieczystych i hipotece dają wierzycielowi możliwość uzyskania na nieruchomości stanowiącej własność dłużnika hipoteki przymusowej m.in. w oparciu o postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia.

 W praktyce wierzyciele dość rzadko korzystają z tego przywileju – być może z braku świadomości, że taką instytucję mogą wykorzystać.

Zatem kilka słów o hipotece przymusowej i korzyściach dla wierzycieli płynących z jej ustanowienia na nieruchomości dłużnika.

Przy dochodzeniu roszczeń istotną rolę odgrywa wiedza, ale również bardzo duże znaczenie ma CZAS. Innymi słowy – im szybciej zadziała wierzyciel, tym większe szanse na odzyskanie należności z majątku dłużnika. Przykładem modelowego postępowania, które pozwala zadziałać w możliwie najkrótszym czasie jest po pierwsze – uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, a kolejno – złożenie wniosku o wpis hipoteki przymusowej na nieruchomości stanowiącej własność dłużnika w oparciu o ww. nakaz zapłaty.

 Jeżeli dział IV księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości stanowiącej własność dłużnika jest wolny od wpisów – złożenie przez Ciebie wniosku o wpis hipoteki przymusowej spowoduje, że staniesz się wierzycielem zaspokajanym w wyżej kategorii, aniżeli inni wierzyciele Twojego dłużnika, którzy takiej hipoteki nie ustanowili.

 Taki przywilej wynika z przepisów kodeksu postępowania cywilnego, gdzie w wyższej kategorii zaspokajane są należności zabezpieczone m.in. hipoteką, aniżeli należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję (ale takiej hipoteki nie ustanowili).

W tym miejscu należy poczynić jednak istotną uwagę – w razie wpisania hipoteki przymusowej po zajęciu nieruchomości, zabezpieczona nią wierzytelność nie korzysta z pierwszeństwa zaspokojenia przewidzianego dla należności zabezpieczonych hipotecznie. Ważne jest zatem sprawdzenie w dziale III księgi wieczystej, czy nie widnieje tam już wpis dotyczący zajęcia komorniczego nieruchomości.

Dla osób preferujących zapoznanie się z dokładną treścią omawianych przepisów, podaję podstawę prawną:

– art.110 pkt 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece,

– art. 492§1 kodeksu postępowania cywilnego,

– art. 1025§1 kodeksu postępowania cywilnego,

– art. 930§3 kodeksu postępowania cywilnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

28 kwietnia 2023

JAK UNIKNĄĆ PRZEDAWNIENIA PO WYDANIU TYTUŁU WYKONAWCZEGO – KILKA SŁÓW O BEZCZYNNOŚCI WIERZYCIELA

Dotychczas na blogu poruszałam już temat przedawnienia, a dokładniej – jak uniknąć przedawnienia jeszcze...
czytaj więcej
4 listopada 2022

ZWROT KOSZTÓW DORĘCZENIA KOMORNICZEGO – UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO

Jakiś czas temu w jednym z wpisów na blogu (który możecie przeczytać tutaj), poruszałam...
czytaj więcej
28 września 2022

ŚMIERĆ DŁUŻNIKA I UPADŁOŚĆ DŁUŻNIKA, A OCZYWIŚCIE NIECELOWE WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

Dzisiaj temat warty poruszenia głównie z tego względu, że brak świadomości wierzyciela w tym...
czytaj więcej