Egzekucja świadczeń
4 sierpnia 2021

Gdy Twój dłużnik odrzuca spadek

Wyobraź sobie sytuację, kiedy egzekucja przeciwko Twojemu dłużnikowi nie przynosi żadnego rezultatu – dłużnik nie posiada majątku i brak jakichkolwiek szans na powodzenie egzekucji. Dodatkowo dowiadujesz się, że dłużnik odrzuca spadek po zamożnym dziadku. Myślisz sobie – co za pech! Przecież gdyby dłużnik przyjął ten spadek, mógłbyś przeprowadzić skuteczną egzekucję z odziedziczonego majątku.

Ustawodawca jednak i takie nieuczciwe działanie dłużnika wziął pod uwagę, wprowadzając przepis umożliwiający wierzycielowi żądanie uznania za bezskuteczne w stosunku do niego takiego odrzucenia spadku. Istnieje kilka przesłanek, które muszą być spełnione łącznie, aby takie zaskarżenie odrzucenia spadku odniosło skutek:

– odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli (czyli wówczas, gdy aktywa spadku przewyższają jego pasywa, a spadkobierca jest niewypłacalny),

– istnienie wierzytelności wierzyciela w chwili składania przez spadkobiercę (dłużnika) oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Zaskarżenie odrzucenia spadku przez Twojego dłużnika następuje w drodze powództwa, które, co istotne, powinieneś skierować nie przeciwko swojemu dłużnikowi, ale przeciwko temu spadkobiercy, któremu ostatecznie przypadł spadek w związku z odrzuceniem spadku przez Twojego dłużnika.  

Istotny jest również termin, w którym takie powództwo będziesz mógł wytoczyć. Wynosi on 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedziałeś się o odrzuceniu spadku przez swojego dłużnika. Termin ten jednak nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia odrzucenia spadku.

Skutek wytoczenia przez Ciebie takiego powództwa jest taki, że możesz z pierwszeństwem przed wierzycielami rzeczywistego spadkobiercy prowadzić egzekucję z tych przedmiotów majątkowych, które wchodziły w skład spadku, ale przez jego odrzucenie nie weszły do majątku Twojego dłużnika.

Dla osób preferujących zapoznanie się z dokładną treścią omawianych przepisów, podaję podstawę prawną:

– art. 1024 kodeksu cywilnego,

– art. 527 kodeksu cywilnego

Masz jakieś pytania, wątpliwości? Zapraszam do dyskusji pod postem!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

28 kwietnia 2023

JAK UNIKNĄĆ PRZEDAWNIENIA PO WYDANIU TYTUŁU WYKONAWCZEGO – KILKA SŁÓW O BEZCZYNNOŚCI WIERZYCIELA

Dotychczas na blogu poruszałam już temat przedawnienia, a dokładniej – jak uniknąć przedawnienia jeszcze...
czytaj więcej
4 listopada 2022

ZWROT KOSZTÓW DORĘCZENIA KOMORNICZEGO – UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO

Jakiś czas temu w jednym z wpisów na blogu (który możecie przeczytać tutaj), poruszałam...
czytaj więcej
28 września 2022

ŚMIERĆ DŁUŻNIKA I UPADŁOŚĆ DŁUŻNIKA, A OCZYWIŚCIE NIECELOWE WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

Dzisiaj temat warty poruszenia głównie z tego względu, że brak świadomości wierzyciela w tym...
czytaj więcej