Egzekucja świadczeń
31 marca 2021

Egzekucja z nieruchomości stanowiącej majątek wspólny dłużnika oraz jego małżonka – część I.

W ramach serii wpisów – egzekucja z nieruchomości stanowiącej majątek wspólny dłużnika oraz jego małżonka – zastanawiamy się, czy egzekucja z nieruchomości stanowiącej majątek wspólny małżonków jest możliwa oraz jakie kroki w tym zakresie podjąć.
Dzisiaj słów kilka na temat wniosku o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową.

Pamiętaj – aby takie postępowanie odniosło oczekiwany przez Ciebie skutek – powinieneś przede wszystkim dysponować dokumentem, w którym to małżonek Twojego dłużnika wyraża zgodę na zaciągnięcie zobowiązania.

Jeżeli takiego dokumentu nie posiadasz – zapraszamy do kolejnego wpisu, w którym omówimy alternatywną (jednakże dłuższą) drogę.

Z kolei ten wpis niech będzie dla Ciebie wskazówką na poczet przyszłych transakcji. Otóż, warto już na etapie zawierania umowy, jeżeli druga strona pozostaje w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, zadbać o to, aby małżonek naszego kontrahenta wyraził na piśmie zgodę na zawarcie tej umowy. Dlaczego jest to takie ważne? Z uwagi na brzmienie art. 787 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika.   

Po uzyskaniu klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika i przedłożeniu takiego tytułu wykonawczego do Komornika (wraz z tytułem wykonawczym wydanym przeciwko dłużnikowi) – będziesz miał możliwość złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości stanowiącej majątek wspólny.  

Dla osób preferujących zapoznanie się z dokładną treścią omawianych przepisów, podaję podstawę prawną:

– art.41§1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

– art. 787 kodeksu postępowania cywilnego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

28 kwietnia 2023

JAK UNIKNĄĆ PRZEDAWNIENIA PO WYDANIU TYTUŁU WYKONAWCZEGO – KILKA SŁÓW O BEZCZYNNOŚCI WIERZYCIELA

Dotychczas na blogu poruszałam już temat przedawnienia, a dokładniej – jak uniknąć przedawnienia jeszcze...
czytaj więcej
4 listopada 2022

ZWROT KOSZTÓW DORĘCZENIA KOMORNICZEGO – UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO

Jakiś czas temu w jednym z wpisów na blogu (który możecie przeczytać tutaj), poruszałam...
czytaj więcej
28 września 2022

ŚMIERĆ DŁUŻNIKA I UPADŁOŚĆ DŁUŻNIKA, A OCZYWIŚCIE NIECELOWE WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

Dzisiaj temat warty poruszenia głównie z tego względu, że brak świadomości wierzyciela w tym...
czytaj więcej