Egzekucja świadczeń
3 marca 2021

EGZEKUCJA ODSETEK STWIERDZONYCH PRAWOMOCNYM ORZECZENIEM SĄDU

Egzekucja odsetek stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu- o tym dzisiaj kilka słów.

Dzisiejszy wpis dedykowany będzie dość skomplikowanemu zagadnieniu, które przysparza problemów nie tylko laikom, ale nawet profesjonalistom. Warto jednak poświęcić chwilę uwagi na zgłębienie tego tematu, bowiem nieświadomość pewnych faktów może wiele kosztować samych wierzycieli.

Egzekucja odsetek stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu- o tym dzisiaj kilka słów.

Zagadnienie to najłatwiej będzie przedstawić na przykładzie. Załóżmy, że sąd w orzeczeniu z dnia 1 lipca 2016r. zasądził od pozwanego na naszą rzecz należność główną wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 9 kwietnia 2015r. do dnia zapłaty. Orzeczenie to uprawomocniło się w dniu 28 lipca 2016r.

W jakim terminie dojdzie do przedawnienia tych odsetek? Otóż, należy wyszczególnić dwie kategorie:

  1. odsetki naliczone od dnia 9 kwietnia 2015r. do dnia uprawomocnienia się orzeczenia przedawnią się z upływem sześciu lat, przy czym koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego. – zatem do ich przedawnienia dojdzie 31 grudnia 2021r.
  2. odsetki należne w przyszłości, a więc od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty przedawnią się z upływem trzech lat, przy czym koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego – odsetki za dzień 29 lipca 2016. przedawnią się w dniu 31 grudnia 2019r.

Obecnie komornicy zobowiązani zostali do badania z urzędu treści tytułu wykonawczego pod względem przedawnienia. Jeśli okaże się, że termin przedawnienia upłynął, a wierzyciel nie wykaże za pomocą dokumentu, że doszło do przerwania jego biegu – komornik odmawia wszczęcia egzekucji. Jeżeli zatem złożę do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji w oparciu o ww. tytuł wykonawczy w całości w dniu 1 grudnia 2020r. – jaki będzie tego skutek? Komornik z urzędu zbada, czy nie doszło do przedawnienia. Odsetki należne w przyszłości (opisane w pkt b) uległy częściowo przedawnieniu. ( za okres od dnia 29 lipca 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.) Komornik w tym zakresie odmówi wszczęcia egzekucji i będzie mógł obciążyć wierzyciela opłatą stosunkową z tytułu oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego w wysokości 10% przedawnionego roszczenia.

Dla osób preferujących zapoznanie się z dokładną treścią omawianych przepisów, podaję podstawę prawną:

– art.804§2 kodeksu postępowania cywilnego,

– art.30 ustawy o kosztach komorniczych,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

28 kwietnia 2023

JAK UNIKNĄĆ PRZEDAWNIENIA PO WYDANIU TYTUŁU WYKONAWCZEGO – KILKA SŁÓW O BEZCZYNNOŚCI WIERZYCIELA

Dotychczas na blogu poruszałam już temat przedawnienia, a dokładniej – jak uniknąć przedawnienia jeszcze...
czytaj więcej
4 listopada 2022

ZWROT KOSZTÓW DORĘCZENIA KOMORNICZEGO – UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO

Jakiś czas temu w jednym z wpisów na blogu (który możecie przeczytać tutaj), poruszałam...
czytaj więcej
28 września 2022

ŚMIERĆ DŁUŻNIKA I UPADŁOŚĆ DŁUŻNIKA, A OCZYWIŚCIE NIECELOWE WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

Dzisiaj temat warty poruszenia głównie z tego względu, że brak świadomości wierzyciela w tym...
czytaj więcej