Egzekucja świadczeń
28 czerwca 2021

Czy musisz składać wniosek o zasądzenie odsetek od kosztów procesu?

Wraz z wejściem w życie do kodeksu postępowania cywilnego nowego przepisu, zgodnie z którym od kwoty zasądzonej tytułem zwrotu kosztów procesu należą się odsetki, w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, za czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, którym je zasądzono, do dnia zapłaty – pojawiło się pytanie: czy takie odsetki sąd może zasądzić jedynie na nasz wniosek złożony w toku postępowania, czy też odsetki od kosztów procesu sąd powinien sądzić z urzędu, nawet mimo braku stosownego wniosku strony w tym zakresie? Dalej – czy w ogóle sąd jest obowiązany do rozstrzygania o przyznaniu tych odsetek, czy może też należą się one z mocy prawa?

Odpowiedź na powyższe pytanie znaleźć można już w samym uzasadnieniu do ustawy zmieniającej, gdzie wyraźnie wskazano, że odsetki od przyznanego zwrotu kosztów procesu należą się z mocy ustawy obok samego zwrotu, co oznacza, że nie jest potrzebny odrębny wniosek o ich przyznanie ani odrębne rozstrzygnięcie o ich przyznaniu (wystarczy samo rozstrzygnięcie o przyznaniu zwrotu kosztów procesu).

Zatem jeżeli otrzymałeś wyrok/nakaz zapłaty, w którym sąd orzeka o zwrocie kosztów procesu, jednakże nie zasądza na Twoją rzecz odsetek od tych kosztów – nie masz się czym martwić. W razie potrzeby, jeżeli dojdzie do egzekucji w oparciu o taki tytuł wykonawczy, takie odsetki będzie mógł naliczyć komornik.

Dla osób preferujących zapoznanie się z dokładną treścią omawianych przepisów, podaję podstawę prawną:

– art. 98§11 kodeksu postępowania cywilnego

Masz jakieś wątpliwości/pytania dotyczące poruszanej tematyki? Zapraszam do dyskusji pod postem!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

28 kwietnia 2023

JAK UNIKNĄĆ PRZEDAWNIENIA PO WYDANIU TYTUŁU WYKONAWCZEGO – KILKA SŁÓW O BEZCZYNNOŚCI WIERZYCIELA

Dotychczas na blogu poruszałam już temat przedawnienia, a dokładniej – jak uniknąć przedawnienia jeszcze...
czytaj więcej
4 listopada 2022

ZWROT KOSZTÓW DORĘCZENIA KOMORNICZEGO – UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO

Jakiś czas temu w jednym z wpisów na blogu (który możecie przeczytać tutaj), poruszałam...
czytaj więcej
28 września 2022

ŚMIERĆ DŁUŻNIKA I UPADŁOŚĆ DŁUŻNIKA, A OCZYWIŚCIE NIECELOWE WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

Dzisiaj temat warty poruszenia głównie z tego względu, że brak świadomości wierzyciela w tym...
czytaj więcej